شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

برگزاری سمینار علمی با موضوع "گوسفند و بیماریهای آن"

در روز جمعه مورخ 1398/6/8 سمینار آموزشی با موضوع "پرورش گوسفند و بیماریهای مرتبط" در شهر گرگان و با تدریس استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نوری برگزار گردید.
برگزاری سمینار علمی با موضوع  "گوسفند و بیماریهای آن"

در روز جمعه مورخ 1398/6/8 سمینار آموزشی با موضوع "پرورش گوسفند و بیماریهای مرتبط" در شهر گرگان و با تدریس استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نوری برگزار گردید.

این سمینار به همت شرکت پارتیان گلستان نمایندگی پخش محصولات شرکت داروسازی نصر فریمان در استان گلستان برگزار شد.

Laoding
Laoding