شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

رونمایی از جدیدترین محصول تولیدی شرکت داروسازی نصر فریمان

نانوامولسیون تزریقی طولانی اثر ویتامین AD3E برای اولین بار در کشور
رونمایی از جدیدترین محصول تولیدی شرکت داروسازی نصر فریمان

در روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 در محل کارخانه داروسازی نصر فریمان و با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور جناب آقای دکتر ستاری و ریاست سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر رفیعی­پور از جدیدترین محصول تولیدی شرکت داروسازی نصر فریمان بنام نانوامولسیون طولانی اثر ویتامین AD3E رونمایی شد.

این محصول اولین نانوامولسیون تزریقی در کشور می­باشد که با اتکا به دانش فنی بومی و با همت متخصصان و کارشناسان این مجموعه تولید شده است و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را مرتفع خواهد نمود.

Laoding
Laoding